hotline: (04) 85898603
Chào mừng bạn đến với Siêu thị máy chiếu Tiến Đoàn!

Đầu Đọc Thẻ

Sắp xếp :

Đầu đọc thẻ LX505
8.981.000₫

Đầu đọc thẻ LX505

Đầu đọc thẻ IP-505R
8.981.500₫

Đầu đọc thẻ IP-505R

Đầu đọc thẻ IP-100R
2.783.000₫

Đầu đọc thẻ IP-100R

Đầu đọc thẻ SR10
2.783.000₫

Đầu đọc thẻ SR10

Đầu đọc thẻ chấm công IP30
3.795.000₫
Đầu đọc thẻ chấm công IP10
1.518.000₫